79 najčešćih zagađivača pitke vode i njihovi učinci!

79 najčešćih zagađivača pitke vode i njihovi učinci! Nečistoće koje voda najčešće sadrži mogu nas odvesti u preranu smrt. Samo će destilacija potpuno ukloniti sve nečistoće i svi zagađivači pitke vode će biti eliminirani. Razvrstali smo ih u grupe: Mikroorganizmi – bakterije i virusi  Destilacijom su ubijeni svi Podaci o cilju maksimalne razine zagađivača, maksimalnoj razini zagađivača ili tehnici liječenja te učincima na zdravlje i izvorima zagađivača u kategoriji mikroorganizama. Zagađivač Potencijalni učinci na zdravlje od dugotrajne izloženosti Izvori kontaminacije Kriptosporidij Gastrointestinalne ... Saznaj više