Kako iz voća i povrća odstraniti pesticide, teške metale,parazite, bakterije, vosak?

Kako očistiti hranu od onečišćenja, pesticida, parazita, kemikalija i sl? ⛔Pesticidi su kemijska sredstva, koja se koriste u poljoprivredi za suzbijanje uzročnika biljnih bolesti, štetnih insekata, grinja, stonoga, puževa i glodavaca. U svakodnevnim namirnicama koje nalazimo na policama marketa i tržnicama mogu se nalaziti ostaci kemijskih i bioloških onečišćenja, u što ulaze različiti veterinarski lijekovi, metali i nemetali, biotoksini, histamini, mikotoksini i pesticidi. Da ne bismo ovakvu hranu konzumirali moramo naučiti kako očistiti hranu od onečišćenja. Pesticidima se uglavnom tretira ... Saznaj više