Jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio kao primatelja, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Kupac to može učiniti putem nedvosmislene pisane izjave poslane Prodavatelju na adresu El Kolibri j.d.o.o., Koprivnica, Vinička 5 ili e-mail: koprivnica100@gmail.com, u kojoj izjavi će navesti svoje osobne podatke, adresu, broj telefona, e-mail i podatke o primljenom proizvodu.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Kupca, Prodavatelj će u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni proizvod, Kupcu vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Kupac nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.

U slučaju raskida ugovora od strane Kupca, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.

Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, stoga:

u slučaju oštećene ili nedostajuće ambalaže proizvoda ne preuzimati proizvod već vratiti Prodavatelju uz napomenu o nedostacima ambalaže, u suprotnom smatra se da je proizvod preuzet sa neoštećenom ambalažom;
ambalaža proizvoda oštećena po Kupcu nakon preuzimanja robe umanjuje vrijednost proizvoda u slučaju raskida ugovora;
ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina i sl….) potrebno je što prije obavijestiti Prodavatelja;
ukoliko proizvod nema vidljivih oštećenja, isti treba pregledati, bez ikakvog daljnjeg korištenja, u suprotnom umanjuje se vrijednost proizvoda.
Rukovanje proizvodom smatrati će se korištenje proizvoda, primjerice izrada sokova, destilacija vode i slično.

Oštećena i/ili nedostajuća originalna ambalaža i rukovanje proizvodom umanjuju vrijednost proizvoda i u tom slučaju Prodavatelj pridržava pravo izvršiti povrat plaćenog u iznosima umanjenim za vrijednost proizvoda, i to:

neoštećena ambalaža, nekorišten, neoštećen i kompletan proizvod – bez umanjenja
oštećena ambalaža ili bez originalne ambalaže, nekorišten, neoštećen i kompletan proizvod – umanjenje od 20%
oštećena ambalaža ili bez originalne ambalaže, nekorišten, mehanički oštećen i/ili nekompletan proizvod – prema procjeni servisa
korišten proizvod – umanjenje 50 %